Zajęcia odwołane

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemią koronawirusa COVID 19 i wydanym przez Prezesa Rady Ministrów stanem zagrożenia epidemicznego. Zajęcia basenowe, prowadzone w ramach działalności Stowarzyszenia zostają zawieszone, aż do odwołania. Poinformujemy o wznowieniu zajęć.

 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności

Zarząd StowarzyszeniaKurs Nurkowy na stopień podstawowy OWD HSA - Co to jest HSA i jak powstało ?

Co to jest HSA i jak powstało ?

Skrót HSA pochodzi z angielskiego Handicapped Scuba Association - Stowarzyszenie Nurków Niepełnosprawnych. Obecnie jest to największa na świecie organizacja nurkowa szkoląca osoby niepełnosprawne. Wszystkie szkolenia w Polsce odbywają się według przygotowanego przez nich systemu. Powstanie programu szkoleniowego HSA dla osób niepełnosprawnych poprzedziły dwa lata pracy zespołu, złożonego z przedstawicieli wszystkich ważniejszych federacji, zajmujących się w USA nurkowaniem. Stworzono wówczas do dziś obowiązujący program, umożliwiający instruktorowi ocenę umiejętności kandydata, bez konieczności brania pod uwagę rodzaju i stopnia jego niepełnosprawności.

 

HSA zostało założone w 1981 roku przez Jima Gatacre z Kalifornii. Statutowo jest organizacją "non profit". Opracowane przez HSA programy szkoleniowe nurkowania rekreacyjnego i szkolenia instruktorskie są uznawane na całym świecie. W związku z tym certyfikaty nurkowe uzyskiwane na tych kursach są respektowane w bazach nurkowych, choć niestety ograniczeniem jest odpowiednie przystosowanie tych miejsc. Początki HSA sięgają połowy lat 70, kiedy to grupa naukowców kalifornijskiego uniwersytetu w Irvine opracowała projekt pilotażowy, którego celem było badanie zmian w samoocenie osób o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności, które wzięły udział w kursie nurkowania obok osób w pełni sprawnych. Duże zainteresowanie projektem i zadowalające efekty doprowadziły do powstania w 1981 roku pierwszego Stowarzyszenia Nurków Niepełnosprawnych - Handicapped Scuba Association

 

W Polsce kluczową rolę dla rozwoju nurkowania niepełnosprawnych odegrał Tadeusz Masztalerz, który sprowadził HSA do naszego kraju. Jako jeden z trojga Curse Directorów HSA  organizuje kursy instruktorskie, a także nieustająco propaguje tę ideę poprzez liczne prelekcje, wykłady i szkolenia. Dzięki jego zaangażowaniu w Polsce jest obecnie prawie 30 instruktorów NAUI, PADI, KP LOK CMAS i KDP PTTK CMAS przeszkolonych do nurkowania z osobami niepełnosprawnymi.