Zajęcia odwołane

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemią koronawirusa COVID 19 i wydanym przez Prezesa Rady Ministrów stanem zagrożenia epidemicznego. Zajęcia basenowe, prowadzone w ramach działalności Stowarzyszenia zostają zawieszone, aż do odwołania. Poinformujemy o wznowieniu zajęć.

 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności

Zarząd StowarzyszeniaKurs Nurkowy na stopień podstawowy OWD HSA - Jakie są główne założenia Programu Certyfikatu Wielopoziomowego HSA ?

Jakie są główne założenia Programu Certyfikatu Wielopoziomowego HSA ?

Głównym kryterium omawianego systemu szkolenia, nazwanego przez twórców Programem Certyfikatu Wielopoziomowego (Multi-Level Certifications), jest stopień zależności kandydata od partnera oraz zdolność do przyjścia partnerowi z pomocą w sytuacji awaryjnej. Zgodnie z tą zasadą stopień podstawowy HSA Basic Open Water Scuba Diver przyznawany jest w trzech poziomach (Level): Poziom A uprawnia do nurkowania z jednym partnerem mającym taki sam lub wyższy stopień. Oznacza to, że jej posiadacz spełnił w trakcie kursu wszystkie wymagania, a tym samym udowodnił, że jest w stanie bezpiecznie nurkować, poradzić sobie w sytuacji awaryjnej i w razie potrzeby przyjść partnerowi z pomocą. Posiadacz poziomu B jest w stanie bezpiecznie nurkować i poradzić sobie w sytuacji awaryjnej ale z racji swojej niepełnej sprawności nie może przyjść partnerowi z pomocą i dlatego konieczna jest obecność pod wodą jeszcze jednej osoby towarzyszącej - obie mogą być nurkami z poziomem A. Do nurkowania z dwiema osobami towarzyszącymi uprawnia również stopień poziomu C. Warunkiem w tym wypadku jest jednak dodatkowe przeszkolenie jednego z partnerów z zakresu ratownictwa - a najlepiej, żeby był to instruktor lub Dive Buddy HSA. Jest to wymagane z tego względu, że nurek z kategorią C nie tylko nie może pomóc partnerowi, ale również nie jest w stanie wykonać wielu czynności, których wymaga jego własne bezpieczeństwo, a które musi wykonać za niego partner. Drugą osobą towarzyszącą może być nurek z poziomem A. W porozumieniu i za zgodą HSA International, ze względu na specyficzne warunki hydrologiczno – meteorologiczne, dla osób niepełnosprawnych, nurkujących w Polsce przyjęto dopuszczalną głębokość zanurzenia 20 metrów.