Zajęcia odwołane

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemią koronawirusa COVID 19 i wydanym przez Prezesa Rady Ministrów stanem zagrożenia epidemicznego. Zajęcia basenowe, prowadzone w ramach działalności Stowarzyszenia zostają zawieszone, aż do odwołania. Poinformujemy o wznowieniu zajęć.

 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności

Zarząd StowarzyszeniaKurs Nurkowy na stopień podstawowy OWD HSA - Program kursu na stopień podstawowy HSA

Program kursu na stopień podstawowy HSA

Powstanie programu szkoleniowego HSA dla osób niepełnosprawnych poprzedziły dwa lata pracy zespołu, złożonego z przedstawicieli wszystkich ważniejszych federacji, zajmujących się w USA nurkowaniem. Stworzono wówczas do dziś obowiązujący program, umożliwiający instruktorowi ocenę umiejętności kandydata, bez konieczności brania pod uwagę rodzaju i stopnia jego niepełnosprawności.

Program kursu obejmuje część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne na akwenie ograniczonym (może to być basen) i na wodach otwartych. Wykłady prowadzone są według programu federacji, którą reprezentuje instruktor. Szkolenie praktyczne rozpoczyna się sprawdzianem pływackim, którego zaliczenie nie jest jednak wymagane do uzyskania stopnia. Ma on tylko ułatwić instruktorowi ocenę umiejętności i możliwości kandydata przed rozpoczęciem kursu. Na akwenie ograniczonym  po dwie godziny każda,-przewidzianych jest siedem jednostek lekcyjnych  a na wodach otwartych pięć nurkowań, które nie mogą być przeprowadzone tego samego dnia i żadne nie może być krótsze niż dwadzieścia minut. Do każdej lekcji opracowany jest szczegółowy konspekt wraz z wykazem ćwiczeń, które należy podczas niej wykonać. Ogółem, w czasie całego kursu wymagane jest wykonanie 68? ćwiczeń na akwenie ograniczonym i 57? zaliczenie wszystkich kwalifikuje uczestnika do-na wodach otwartych  stopnia kategorii A. Niezdolność do wykonania któregoś z ćwiczeń, oznaczonych literami B lub C, powoduje przyznanie stopnia jednej z tych kategorii. Przy wykonywaniu ćwiczeń oznaczonych literami SPR przewidziana jest pomoc partnera. Przed otrzymaniem certyfikatu, każdy absolwent własnoręcznym podpisem potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował wytyczne HSA, dotyczące bezpiecznego nurkowania. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować utratę uzyskanych uprawnień. Również osoba pełnosprawna może otrzymać stopień podstawowy HSA, biorąc udział w kursie lub w wyniku "Cross Over", pod warunkiem, że program szkolenia federacji, w której otrzymała uprawnienia, przewiduje ćwiczenia z zakresu ratownictwa. W przeciwnym razie, do czasu ich uzupełnienia, można przyznać jedynie stopień kategorii B. Dla osób od dziesiątego roku życia przewidziany jest stopień podstawowy jednej z trzech kategorii w wersji "Junior".